Våre enheter

Speidergrupper bruker bestå av én eller flere enheter. Vår gruppe består av følgende enheter:

  • Beverkoloni (speiderne kalles bevere) – 1.-2. klasse (pr 2022/2023 ikke aktiv)
  • Flokk (speiderne kalles småspeidere eller ulvunger) – 3.-4. klasse
  • Tropp (speiderne kalles stifinnere og vandrere) – 5.-10. klasse
  • Roverlag (speiderne kalles rovere) – 16-25 år

I tillegg er det selvfølgelig mulig å bli speiderleder!

Trykk på bildene / lenkende under for å lese mer om hva man gjør i de forskjellige aldersgruppene: