Hytteregler

 1. Behandle hytta som om den var din egen.
 2. Forlat hytta i den stand du ønsker å finne den. Husk at også andre bruker hytta.
 3. Ikke skad naturen rundt hytta. Ikke la utstyr og ting som kan skade dyr bli liggende igjen.
 4. Gjør deg kjent med hvor røykvarslere, brannslukkingsapparat, nødplakat og førstehjelpsutstyr befinner seg. Sjekk at det er i orden.
 5. Ikke bruk sko inne, ta med deg tøfler.
 6. Ta med deg all søppel hjem.
 7. Måk unna dører og vinduer på vinteren. Vinduer fungerer som nødutgang ved brann. Spade skal henge ved ytterdøra.
 8. Ved avreise skal det fylles på med ved og opptenningsved, sopes, ryddes, vaskes opp og ryddes bort. Vask over gulvene og heng opp våte filler. Møkkete filler tas med hjem for vask. Pakk ned ullpleddene i plastkasser pga mus.
 9. La ovnene slukkes ut før avreise. Lukk spjelene. Tøm vanndunker og sett opp musefelle.
 10.   Sjekk gass og strøm
 11.  Ha det hyggelig mens dere er på hytta. Alle må hjelpe til med gjøremål.
 12.   Gi beskjed til speiderleder i Troppen hvis det mangler noe, for eksempel ved, lys, gass, fyrstikker. Eller om noe er ødelagt.
 13.   Skriv i hytteboka 😀