Bevere 1.–2. klasse

Vi tar pr i dag ikke opp nye bevere i 2022/2023, såframt ingen foresatte vil stille som leder. Man bør være to ledere for å drifte en bevergruppe. 

På speidermøtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Du lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver. Noen ganger er dere kanskje ute i skogen og tenner bål sammen, synger eller hører på eventyr. Du får også ta speidermerkene for beverspeidere!

Det skal alltid være kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Vi har møter på onsdager kl. 18:00-19:30. Siden vi pr d.d. har få Bevere, er det fellesmøte med Småspeiderne. Se derfor terminliste Småspeider, for detaljert info om speidermøtene.

De aller fleste av bevermøtene gjennomføres ute og derfor har alle med seg en liten sekk, et sitteunderlag, drikke, klær etter vær og etter hvert kniv.

Bevermøtene er fra 2018 slått sammen med Småspeidere.