Gruppeting 9. februar

25 januar, 2022 av Gunn Heidi Holme
Innkalling gruppeting 2022
Link til møtet hvis du er forhindret i å møte fysisk: Launch Meeting – Zoom
Vi satser på å arrangere årets gruppeting med fysisk oppmøte på LSS (om dette mot formodning ikke lar seg gjøre, blir det digitalt, og link til møtet vil bli lagt ut på hjemmesiden to dager før møtet finner sted).
Gruppetinget er åpent for alle, men det er speidere over 12 år som har stemmerett. Gruppetinget er Lillehammer Speidergruppes øverste beslutningsorgan.
Det skal være kretsting (tilsvarende gruppeting, men da for kretsen) søndag 13. februar 11-16 på Follebu skole. Lillehammer kan stille med inntil fem valgte representanter. Formelt skal vi velge hvem som skal representere oss på gruppetinget, men det blir litt tett opptil, så om det allerede er noen interesserte som vil på kretsting, meld fra til meg, evt hold av dato og meld interesse på gruppetinget.
For å ha en viss oversikt, både med tanke på antall vi blir og smittevernmessig, ønsker jeg en bekreftelse fra de som tenker å komme. Send til bent.hellum@gmail.com
Om du (speider/foresatt) har en sak/forslag dere ønsker diskutert/tatt opp på gruppetinget, så send meg en e-post med info om hva innen søndag 30. januar kl 20:00. bent.hellum@gmail.com
Mvh
Gruppeleder Bent Hellum